වෙළඳාම


වෙළඳාම යනු කුමක්ද?

සරලව හැඳින්වීමේදී වෙළඳාම යනු භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියකි. මෙහිදී සිදුවන්නේ එක් පාර්ශවයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ/සේවා තවත් පාර්ශවයක් විසින් මිලදී ගැනීමයි. එනම් ආර්ථික පද්ධතියක් තුළ නිෂ්පාදකයා විසින් නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ/සේවා මුදල් භාවිතා කර පාරිභෝගිකයා හා හුවමාරු කර ගනියි.

ඒ අනුව වෙළඳාම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව කර ගෙන යාම සඳහා ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් සඳහා ඵලදායී මූල්‍ය ආයෝජනයක් හා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ/සේවා ඉල්ලූම් කරනු ලබන පාරිභෝගික ප්‍රජාවක් සිටිය යුතුය.

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර

සරලව ගත් කල පෞද්ගලික අයිතිකරුවකු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යාපාර මෙම ගනයට අයත් වේ. යම් අවස්ථාවකදී තනි අයිතිකරුවකු පමණක් නොව හවුල්කරුවන් කිහිප දෙනෙකු එකතු වී සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරයක යෙදිය හැක. සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් සාමාන්‍යයෙන් අඩු සේවක පිරිසකින් සමන්විත වන අතර අඩු ධාරිතාවයකින් නිෂ්පාදන වෙළඳපොලට යවයි. එනම් නිෂ්පාදන පරිමාව සාපේක්‍ෂව කුඩාය. සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර අඩු පිරිවැයකින් ආරම්භ කළ හැකි වීම හා අර්ධ කාලීන ව්‍යාපාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට හැකිවීම වාසිදායක කරුණු වේ.

මහා / විශාල පරිමාණ ව්‍යාපාර

අයිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙකු හෝ තනි අයිතිකරුවකු යටතේ පවත්වාගෙන යා හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරය විශාල පරිමාවෙන් කරගෙන යන අතර, එනිසා විශාල ප්‍රාග්ධනයක් යෙදවීම ආරම්භයේදී සිදු කළ යුතුය. මූලික වශයෙන් විශාල සේවක පිරිසක් යොදා ගන්නා අතර සාපේක්‍ෂව විශාල ධාරිතාවයකින් නිෂ්පාදනයන් (large out put) වෙළඳපොලට යැවීමට හැකිය. එම නිසා අවසානයේදී ලැබෙන මූල්‍ය ලාභයද සාපේක්‍ෂව විශාලය.

වෙළඳාම් සැලසුම්කරණය

යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට අරමුණු වන ඉලක්කයන්, උපාය මාර්ගයන් (strategies) හා ක්‍රියාවලීන් (activities) සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීම හා මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා සහ අවසානයේදී තම ව්‍යාපාරය තව දුරටත් වෙළඳපොල තුළ වර්ධනය කර ගනිමින් හා ඉදිරියට පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන මූලික කරුණු විශ්ලේෂණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලියකි.

ව්‍යාපාර සැලසුම්කරණය ආරම්භ කිරීමේදී පළමුවෙන්ම ඒ සඳහා සාර්ථක, එමෙන්ම ඵලදායී ව්‍යාපාර සැලසුමක් අවශ්‍ය වේ. මෙය නිර්මාණය කර ගැනීමේදී ඉතාම සූක්‍ෂම අයුරින් සියළු කරුණු සලකා බැලිය යුතු අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍ය නම් සුදුසු පුද්ගලයන්ගෙන් (experts) අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා ගත හැකිය.

මනාව සකස් කරන ලද සැලැස්මක් පවත්වා ගැනීමෙන් ව්‍යාපාරය ආරම්භයේ සිටම ද්‍රව්‍යමය (physical) හා මූල්‍යමය (financial) අරමුණු අත් පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන දත්ත සංක්‍ෂිප්තව දැක්වීම හා ඒවා යොදාගනිමින් ව්‍යාපාරයේදී පැන නගින ගැටළු හා අවදානම අවම කර ගනිමින් සාර්ථකත්වය කරා පිය මැනිය හැකිය.

කෘෂි නිමැවුම් යනු මොනවාද?

කෘෂි නිමැවුම් ගත් කල විශාල විවිධත්වයක් (diversity) හා පරාසයක් තුළ වර්ගීකරණය කළ හැකි වූ කෘෂීකාර්මික ක්‍රියාවලීන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිෂ්පාදනය කරන්නාවූ භාණ්ඩ පරාසයකි. කෘෂි නිමැවුම් මූලික ලෙසම ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන (primary products) හා සකස් කරන ලද්දාවූ (processed) ලෙසද, තව දුරටත් ශාකමය නිෂ්පාදන, සත්වමය නිෂ්පාදන හා සජීව නිෂ්පාදන (live products) ලෙසද වර්ග කළ හැක.

වෙළඳාමෙහි මූලික අංග

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය


ව්‍යාපාරයක් සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමට නම් එම ව්‍යාපාරයෙන් වෙළඳපොලට ලබා දෙන භාණ්ඩ / සේවා මනා තත්ත්වයෙන් තිබිය යුතුය. මන්ද, භාණ්ඩ / සේවා යනු ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය තීරණය කරනු ලබන ඉතාම වැදගත් අංගයන් වේ. එසේම අවසානයේදී ව්‍යාපාරය විසින් බලාපොරොත්තු වන්නා වූ මූල්‍යමය ලාභය ලඟා කර ගැනීමට උපකාරී වන්නේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ හා සේවාවන්ය. එමනිසා තම පාරිභෝගික ප්‍රජාවට උචිත ලෙස තම නිෂ්පාදනයන්ගේ ප්‍රමිති තත්ත්වයන් පවත්වා ගනිමින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කිරීම කළ යුතුය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මානව සම්පත්, පුහුණු හා නුපුහුණු ශ්‍රම අවශ්‍යතා, යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා නියමිත යෙදවුම් පවත්වා ගැනීම ඉවහල් වේ.

  • අලෙවිකරණය


අලෙවිකරණය යනු නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝගිකයා වෙත ගෙන යාමට ඉවහල් වන ක්‍රියා සමුදායකි. මෙහිදී මූලික වැදගත් කරුණ නම් පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගැනීමයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන අලෙවිකරණ පර්යේෂණ : (Marketing Research) සිදු කිරීම, පාරිභෝගික ප්‍රජාවට ගැලපෙන සේ භාණ්ඩ නිර්මාණය හා සැලසුම් කිරීම, ඒවා අවශ්‍ය කරන්නාවූ තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අදාල දැයි පරීක්‍ෂා කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම හා වෙළඳපොල නිර්ණය කිරීම ඇතුළුව පාරිභෝගිකයා හා මනා සබඳතාවක් (Communication) පවත්වා ගැනීමද වැදගත් වේ.

  • මූල්‍ය කළමනාකරණය


තවත් වැදගත් අවශ්‍යතාවයකි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලද අවස්ථාවේ සිට නිෂ්පාදනය අලෙවිකරන හා ලාභ ලබන තත්ත්වය දක්වාම කළමනාකරණය කළ යුතු වැදගත් අංගයකි. ඒ අනුව ව්‍යාපාරය තුළ සිදු කරන ලද්දාවූ සියළුම වියදම්, ගෙවීම්, ආදායම්, ලැබීම්, ආයෝජනයන්, ණය ලබාගැනීම්, වාර්තා තබාගැනීම (Record keeping) ආදී සියල්ලම මෙයට අදාල වේ. එමගින් අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක නිෂ්පාදකයාට තම ව්‍යාපාරය පිළිබඳ මනා වැටහීමක් ලබාගත හැකි වන අතර එමගින් ව්‍යාපාරික අවදානමද අවම කර ගත හැකිය.

  • මානව සම්පත් කළමනාකරණය


ඉහත සඳහන් සෑම කරුණක් සඳහාම මානව සම්පත් දායක වේ. එම දායකත්වය ලැබෙන ආකාරය විවිධ විය හැකි අතර මානව සම්පත් පුහුණු හෝ නුපුහුණු සම්පත්ද විය හැක. ඒ කවරාකාරයෙන් වුවද මානව සම්පත නිසි ආකාරයෙන් පාලනය කිරීම හා හැසිරවීම වැදගත් වේ. සේවක පිරිස පාලනය කිරීම පමණක් නොව පාරිභෝගික ප්‍රජාව හා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමද මෙයට අදාළ වේ.

ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- මහාචාර්ය ඩි.කේ.එන්.ජී. පුෂ්පකුමාර