වගා කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන්

 

බිම් සැකසීම

බිම් සැකසීමේ මූලික අරමුණ වන්නේ භෝග වල මූල පද්ධතියේ වර්ධනයට සහ පෝෂක හා ජලය අවශෝෂණය සඳහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමයි. එසේම පසෙහි පවත්නා පෝෂක රැක ගැනීමත් පසට එකතු කරන පෝෂක අපතේ යාම වලක්වා ගැනීමත් මෙහි තවත් එක් අරමුණකි. බෑවුම් සහිත භූමියක නම් සමෝච්ච රේඛා වලට අනුව ගල් වැටි බැඳීම මගින් සෝදාපාළුව මග හරවා ගත හැක. පසෙහි තෙතමනය ආරක්‍ෂා කිරීමටත්, වාතනය දියුණු කිරීමටත් බිම් සැකසීමේදී පියවර ගනී. එසේම වල් මර්ධනය, පලිබෝධ මර්ධනය ආදිය බිම් සැකසීම නිසා නිරන්තරයෙන් සිදුවේ. එක් එක් බෝගයේ අවශ්‍යතාවය මත බිම් සැකසීම සිදු කළ යුතු වේ.

පලිබෝධ පාලනය

මෙහිදී සමෝධානික පලිබෝධ පාලන ක්‍රම යොදා ගනී. එකම බිම් ප්‍රදේශයක එකම බෝගය දිගටම වගා නොකර බෝග මාරුව භාවිතා කිරීමෙන්, කෘමි උගුල් ඇටවීම මගින්, ජෛව පාලන ක්‍රම යොදා ගැනීම මගින්, භූමියේ සනීපාරක්‍ෂාව තර කිරීම මගින්, රෝග ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතා කිරීම මගින්, රෝග කාරක ඇතුළුවීම වැලැක්වීම මගින්, ධාරක ජීවීන් විනාශ කිරීම ආදිය මගින් පලිබෝධ පාලනය සිදු කෙරේ. එකම භූමිය තුළ මෙම ක්‍රම කිහිපයක් එක විට යොදා ගැනේ.

ජලය හා පෝෂක කළමනාකරණය

සෑම විටම පසේ තෙතමනය එක් එක් භෝගයට ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කෙරේ.දුර්වලව ජලය බැස යන භූමියක ගැඹුරු කාණු පද්ධති යොදා ගැනීමෙන්ද ජලය රඳා නොපවතින භූමියක ගිලූණු පාත්ති භාවිතා කිරීම මගින්ද දැඩි වාෂ්පීකරණයක් සිදුවන ප්‍රදේශ වල වසුන් යෙදීම මගින්ද පාංශු ජලය ආරක්‍ෂා කෙරේ. එසේම පසෙහි කාබනික සංයුතිය වැඩි කිරීම සඳහා කොල පොහොර, සත්ව අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම, පසේ පෝෂණය වැඩි කරන රනිල කුලයේ බෝග වගා කිරීම ආදිය සිදු කෙරේ.

කප්පාදුව සහ පුහුණුව

එක් එක් බෝගයේ අවශ්‍යතාවය මත මෙය සිදුකරනු ලබයි. තේ වගාවේදී කප්පාදු කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. වැඩි දළු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රමානුකූල කප්පාදුව අත්‍යාවශ්‍ය ක්‍රියාවලියකි. එසේම, නියමිත ගුණාත්මයෙන් යුතු අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා බොහෝ එළවළු වගාවන් වලදී වැඩිපුර ඇති මල් සහ කුඩා ඵල ඉවත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍යයෙන් කළ යුතු වේ. බොහෝ පළතුරු ශාක වල ඊඟ කන්නයේ හොඳ අස්වනු ලබා ගැනීමට නම් මෙම කන්නයේ අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව ගස් කප්පාදු කළ යුතුය. එමෙන්ම අවශ්‍ය උසකට ශාක නඩත්තු කිරීමට, රෝග හා පලිබෝධ පාලනයට, අවශ්‍ය රාමුව ලබා ගැනීමට ආදියට කප්පාදුව සිදු කරයි. වැල් බෝග ආදිය ධාරක දිගේ පුහුණු කිරීම, අතිරික්ත අතු ආදිය ඉවත් කිරීම පුහුණුවේදී සිදු කරයි.

අස්වනු නෙලීම

බෝග වර්ගය,වෙළඳපොල ඉල්ලූම,වෙලඳපොලට ඇති දුර,ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් ආදිය මත අස්වනු නෙලීමේ අවස්ථාව තීරණය වේ. එසේම අස්වනු නෙලන ක්‍රමයද වෙනස් වේ.තැලීම් පොඩිවීම් වලට ඔරොත්තු නොදෙන බෝගවල අස්වනු නෙලීම ඉතා සූක්‍ෂමව සිදුකළ යුතු වේ. බොහෝ එළවළු බෝග නියමිත කාලයේදී නෙලා නොගතහොත් අස්වැන්නේ ගුණාත්මය අඩු වේ. ඇතැම් පළතුරු වර්ග ඉදීමට පෙර නෙලීමෙන් අස්වැන්නේ ගුණාත්මය අඩුවේ. එසේම කෘත්‍රිමව ඉදවීම සඳහා රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. කෙසේ නමුත් පසු අස්වනු හානිය අවම වන ලෙස එක් එක් බෝගයට අනුව අස්වනු නෙලා ගත යුතුය.බෝග වර්ග කීපයකට අදාළව වගා කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් වෙන වෙනම ඇතුළත් කර වීඩියෝ පටයක් මෙහි ඇතුළත් වේ.

ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- ආචාර්ය එස්.පි.නිස්සංක