බෝග ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේදයන් හා තවාන්

අර්ථ දැක්වීම : බෝග ප්‍රචාරණය

ස්වභාවික හෝ කෘත්‍රිම ක්‍රම භාවිතා කර බෝග ව්‍යාප්ත කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය බෝග ප්‍රචාරණය වේ.

 

බෝග ප්‍රචාරණ ක්‍රම

ලිංගික ප්‍රචාරණය (බීජ සහ බීජාණු වල සජීවී නිදර්ශක)

බීජ සහ බීජාණු මෙහිදී මූලික වේ. විශේෂයක් තුළ ලිංගික ප්‍රජනනයෙන් බීජ ඇති වන අතර ජාන ප්‍රතිසංයෝජනය වන නිසා බීජ මගින් ඇති වන පැල මව් ශාක වල ලක්‍ෂණ වලට සම නොවේ.

අලිංගික ප්‍රචාරණය / වර්ධක ප්‍රචාරණය


මෙහිදී බීජ සහ බීජාණු භාවිතයෙන් තොරව නව ශාක ලබා ගැනේ.බොහෝ ශාක බැක්ටීරියා,සහ දිලීර විශේෂයන් වල මෙය ස්වභාවිකව සිදුවන අතර ආර්ථික වටිනාකමක් සහිතව විශාල වශයෙන් පැළ ලබා ගැනීමේ ව්‍යාපාර වලදී බහුලව භාවිතා වේ. මව් ශාකයට සෑම අතින්ම සමාන ගති ගුණ ඇති පැල මෙහිදී ලබා ගත හැක.

ලිංගික සහ අලිංගික ප්‍රචාරණ ක්‍රම වල වාසි සහ අවාසි

ලිංගික ප්‍රචාරණය

වාසි අවාසි
කෙටි කාලයක් තුල විශාල පැල සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැක. සමහර ශාක වලට ජීවී බීජ නිෂ්පාදන හැකියාවක් නැත.
පහසුවෙන් විශාල පැල සංඛ්‍යාවක් නඩත්තු කල හැක. සමහර බීජ පැල වීම සඳහා ඉතා දිගු කාලයක් ගනී.
දෙමුහුම් ප්‍රභේද නිපදවිය හැක. ජාන වෙනස්වීම් සිදු වේ (මව් ශාකයේ ගතිගුණ වලට වෙනස් ජනිතයන් ඇති විය හැක)
- කාලයත් සමග බීජයේ ජීව්‍යතාවය අඩුවීම

අලිංගික ප්‍රචාරණය

වාසි අවාසි
ජනිතයන් සියල්ල සර්ව සම වේ. මව් ශාකයේ ලක්‍ෂණ වලට සෑම අතින්ම සමාන වේ. එක් මව් ශාකයකින් ලබා ගත හැකි පැල සංඛ්‍යාව අඩුය (පටක රෝපණය හැර)
බීජ මගින් ප්‍රචාරණය අපහසු ශාක මෙමගින් ප්‍රචාරණය කර ගත හැක. පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ අවශ්‍යතාව වැඩිය.
මල් හට ගැනීම සඳහා ගතවන කාලය අඩුය. -

 

ස්වභාවික වර්ධක ප්‍රචාරක (සජීවී නිදර්ශක)

බෙදුම් මව් ශාකය කොටස් දෙකකට හෝ කිහිපයකට බෙදී යන අතර මූල පද්ධතිය හා පාදස්ථ කොටස් සම්බන්ධයෙන් තොර වේ.
ධාවක තිරස් සම්බන්ධක (මව් හා දුහිතෘ ශාක සම්බන්ධ කරන) වේ.
බල්බ භූගත තිරස් අංකුර වන අතර විශේෂණය වූ පත්‍ර දරයි. සුප්ත අවධියේ දී ආහාර ගබඩා ලෙස ක්‍රියා කරයි.
කෝමය කෙටි, තිරස්, ඉදිමුණූ භූගත ශාක කඳන් වේ. අහිතකර පරිසර තත්ත්ව මග හැරීම සඳහා සුප්ත කාලයක් සහිත වන අතර ආහාර ගබඩා ලෙසද ක්‍රියා කරයි. පර්ව සහිතයි.
ආකන්ධ පෝෂක ගබඩා කිරීම සඳහා විශේෂණය වූ ශාක කොටස් වේ. අහිතකර කාල තරණය කිරීමේ ව්‍යුහ ලෙසද ක්‍රියා කරයි. ස්කන්ධ ආකන්ධ සහ මූලාකන්ධ ලෙස කොටස් 2කි.
රෙසෝම භූගතව දිවෙන තිරස් කඳන්ය. පර්ව මගින් මුල් සහ වායව කොටස් නිපදවයි.

 

අර්ථ දැක්වීම : තවාන

 

සීමිත ඉඩකඩක විශේෂ සැලකිලි යටතේ බීජ පැලවීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රශස්ථ තත්ත්වයන් සපයමින් ඉතා කුඩා පැල බාහිර පරිසරයේ තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන තුරු රැක බලා ගන්නා ස්ථානයයි.

ඇතැම් බෝග සඳහා තවානක් අවශ්‍ය වීමට හේතු

බීජ ප්‍රමානයෙන් ඉතා කුඩා වීම, බීජ වල මිල ඉහළ වීම, බීජයක් තුළ කලල එකකට වඩා වැඩි ගණනක් තිබීම වැනි හේතු නිසා ඇතැම් බෝග සඳහා තවානක් අවශ්‍ය වේ.

වානිජ මට්ටමේ තවාන් නඩත්තුව

පළතුරු පැල සඳහා නඩත්තු කරන තවානක සියළු නඩත්තු කටයුතු ඇතුලත් වීඩියෝ පටයක් මෙහි ඇතුලත් කෙරේ.

බෝග ප්‍රචාරණ ක්‍රම

රිකිලි බද්ධය සහ අංකුර බද්ධය (විවිධ බද්ධ ක්‍රම සිදුකරන ක්‍රම මෙහි ඇතුළත් වේ.)

අතු බැඳීම --

පටක රෝපණය

ජීවානුහරිත තත්ත්වයන් යටතේ මව් ශාකයට සර්වසම දුහිතෘ ශාක විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි. පාරම්පරික ක්‍රම හා සසඳා බලන විට මෙහි වාසි රැසක් ඇත .

 • අවශ්‍ය ලක්‍ෂණ සහිත මව් ශාකයට මෙන්ම එකිනෙකාට සර්ව සම දුහිතෘ ශාක ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

 • පරිණත ශාකයක් ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

 • බීජ සහ පරාගණ කාරක නොමැති ශාක සඳහා යොදා ගත හැකි වීම.

 • ජාන වෙනස් කරමින් අවශ්‍ය ලක්‍ෂණ සහිත ශාක ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

 • රෝග කාරක, පලිබෝධ වලින් තොර නව ශාක ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

 • ඉතා දුර්වල පැලවීමේ හා වැඞීමේ වේගයක් සහිත උඩවැඩියා වැනි ශාක බීජ මගින් ප්‍රචාරණය කර ගැනීමට හැකි වීම.
 • වෛරස් වැනි රෝග තත්ත්වයන්ගෙන් තොර පිරිසිදු පැල නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වීම.

බීජ මගින් ප්‍රචාරණය

පත්‍ර සහ කඳ කැබලි මගින් ප්‍රචාරණය පත්‍ර සහ කඳ කැබලි සුදුසු මාධ්‍යයක රෝපණය කර මුල් අද්දවා ගැනීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

විවිධ තවාන් වර්ග

 • උස් තවාන් - එලවළු බෝග සඳහා

 • බඳුන් තවාන් - පළතුරු බෝග සඳහා

 • තැටි තවාන් - ආරක්‍ෂිත බෝග වගාවේ දී භාවිත වන උසස් තත්ත්වයේ බෝග සඳහා

 • කුට්ටි තවාන් - එලවළු බෝග සඳහා --

ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- ආචාර්ය එස්.පි.නිස්සංක