පරිසර හිතකාමී ලෙස පළිබෝධ නාශක භාවිතය


හැඳින්වීම

රෝග සහ පළිබෝධ සඳහා යොදා ගත හැකි මර්ධන ක්‍රම පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් 12 වන පරිච්ඡේදයේ දක්වා ඇත. මෙම මර්ධන ක්‍රම අතරින්, රෝග සහ පළිබෝධ පාලනයේදී ඒවායින් වන හානිය ආර්ථික හානිදායී මට්ටමෙන් පහල අගයක පවත්වා ගැනීම ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන අතර, එම බාහිරව යොදාගන්නා ක්‍රමෝපායයන් මගින් පරිසර පද්ධති වල සමතුලිතතාවය රැකගැනීමද කළ යුතුව ඇත.

පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

යම් ක්‍ෂේත්‍රයක තිබෙන්නාවූ සියලූම ජීවී සහ අජීවී සංඝටකයන් සහ එම ජීවී සංඝටකයන් අතරත්, ජීවී සහ අජීවී සංඝටකයන් අතරත් පවතින්නා වූ අන්තර්ක්‍රියාවන් සමස්ථයක් ලෙස ගත කල පරිසර පද්ධතියක් ලෙස දැක්විය හැක.

පරිසර පද්ධතියක තිබෙන්නා වූ සංඝටක

සෑම පරිසර පද්ධතියකම සිටින්නාවූ සියළුම ශාක (ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්ද ඇතුළුව) සහ සත්ත්වයන් ජීවී සංඝටක වන අතර, උෂ්ණත්වය, හිරු එළිය, ජලය ඇතුළු භෞතික කොටස් අජීවී සංඝටක වේ.

පරිසර පද්ධතියකින් සිදුවන්නාවූ පරිසර සේවාවන්

මිනිසා හට පරිසර පද්ධතියක් තුලින් ලැබෙන්නා වූ හිතකර බලපෑම්, පරිසර සේවාවන් ලෙස දැක්විය හැක. පරිසර සේවාවන් මිනිසාගේ පැවැත්මට ආධාරකයක් සපයන අතර ඒවා සැපයුම් (උදා: ආහාර, පිරිසිදු ජලය යනාදිය), පාලනය (උදා: පරිසර යාමනය, ජලය පිරිසිදු කිරීම යනාදිය), සහ සංස්කෘතික (උදා: අධ්‍යාපනික, ආධ්‍යාත්මික යනාදිය) වටිනාකමකින් යුක්ත වේ.

පලිබෝධ නාශක යනු මොනවාද?

මිනිසා විසින් නිපදවනු ලබන රෝග, කෘමි පළිබෝධකයන්, වල් පැලෑටි වැනි කෘෂිකර්මාන්තයට හානිකර ජීවීන් මර්ධනය කිරීමට යොදාගන්නා රසායනිකයන් කෘෂි රසායන ලෙස දැක්විය හැක.

පළිබෝධ නාශක වර්ගීකරණය

කෘෂිකර්මාන්තයේදී භාවිතා වන පළිබෝධ නාශක වර්ග 20 කට අධික සංඛ්‍යාවක් තිබෙන නමුදු, ඉන් බහුලව භාවිතයට ගැනෙන වර්ග 3 පහත දැක්වේ.

 

දිලීර මර්ධනයට දිලීර නාශක
කෘමි පළිබෝධකයන් මර්ධනයට කෘමි නාශක
වල් පැලෑටි මර්ධනයට වල් නාශක


මෙම පළිබෝධ නාශක ඝන ද්‍රව්‍ය (උදා: කැට සහ කුඩු) ලෙසත් සහ දියර (උදා: තෛලෝදකාරක යනාදිය) ලෙසත් වානිජව ලබා ගත හැක.

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව භාවිතා වන පළිබෝධ නාශක වර්ග

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය තුළ භාවිතයට ගැනෙන වානිජව ලබා ගත හැකි පළිබෝධ නාශක සියල්ලම ආනයනය කරනු ලබයි. මෙම ආනයනය කරනු ලැබූ පළිබෝධනාශක භාවිතයට ගැනීමට පෙර කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට‍්‍රාර් ගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වේ. මෙවන් අනුමැතිය ලබාගත්, රජයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැනට නිර්දේශ කර ඇති පළිබෝධ නාශක ලැයිස්තුව http://www.agridept.gov.lk/ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැක.

පළිබෝධ නාශක යොදන ආකාරය

අදාල වර්ගය සහ ඒවා වෙළඳ පොලෙහි ලබාගත හැකි ආකාරය අනුව, පළිබෝධ නාශක යොදන ආකාර කිහිපයක් ඇතත් (උදා: බීජ සමග මිශ්‍ර කිරීම, කැට වශයෙන් පසට යෙදීම, කුඩු වශයෙන් යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් යෙදීම යනාදිය), ඉන් වඩාත් බහුලව කරනු ලබන්නේ දියර ඉසින යන්ත්‍ර මාර්ගයෙන් පළිබෝධනාශක යෙදීමයි.


පළිබෝධ නාශක භාවිතය මගින් පරිසරයට සිදුවන්නාවූ අහිතකර බලපෑම්

පළිබෝධ නාශක යෙදීම මගින් පරිසරයට සිදුවන්නාවූ හානි විවිධාකාරය. මින් සමහරක් පහත දැක්වේ.

  1. පස මතුපිට සහ පස තුළ ජීවත් වන්නා වූ ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වීම

  2. පාංශු ජලය දූෂණය වීම මගින් මිනිසාගේ ආහාර දාමයට පළිබෝධ නාශකවල සංඝටකයන්් ඇතුලූවීම

  3. පරිසර හිතකාමී කෘමීන් විනාශ වීම මගින් පාරිසරික සමතුලිතතාව බිඳ වැටීම

  4. පළිබෝධ නාශක වලට ප්‍රතිරෝධී විශේෂ බිහිවීම

 

පළිබෝධ නාශක යෙදීමේදී සැලකිය යුතු ක්‍රියා දාමයන්

පළිබෝධ නාශක භාවිතා කිරීමේදී පහත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වේ.

  1. පළිබෝධ නාශක භාවිතයට පෙර ලේබලය හොඳින් කියවා තේරුම් ගන්න

  2. පළිබෝධ නාශක භාවිතයේදී සිරුර හොඳින් ආවරණය වන ලෙසට ඇඳුම් අඳින්නටත් : මෙය වියළි කලාපයේ දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ අපහසු කාර්යයක් වනු ඇත. දියර උරා නොගන්නා ද්‍රව්‍යයකින් සැදුම්ලත් අත් සහ මුහුණු ආවරණය පැළඳීමටත් සැලකිලිමත් වන්න

  3. නිර්දේශ කරන ලද පලිබෝධ නාශක පමණක් මාත්‍රාවට අනුව, නියමිත උපකරණ භාවිතා කිරීමෙන්, නියමිත කාලයට යොදන්න

  4. තද සුලං ඇති සහ සුලං නොමැති අවස්ථාවන්හිදී පළිබෝධ නාශක භාවිතයෙන් වලකින්න

  5. සුළං හමන අවස්ථාවන්හිදී, සුලෙඟ් දිශාවට හෝ එයට විරුද්ධ දිශාවට දියර ඉසින යන්ත්‍ර මගින් පළිබෝධ නාශක නොයෙදීමට වග බලා ගත යුතුය. පළිබෝධ නාශක සෑම විටකදීම සුලෙඟ් දිශාවට ආනතියක් ඇතිව යෙදීමට වග බලා ගන්න.

  6. සැමවිටම පළිබෝධ නාශක අදාල පළිබෝධකයා ඉලක්ක කර යෙදීමට වග බලා ගන්න

 

ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ